För att undvika missförstånd mellan oss och våra kunder erbjuder vi en generell teknisk specifikation som gäller som offert- och
tillverkningsunderlag där kunden inte har egna specifikationer eller krav.

   Ladda ned pdf för att läsa mer om vår tillverkningsspecifikation


Analys med spectrolab:
28 olika grundämnen, inklusive kväve kan analyseras

Hållfasthetsprovning:
Dragprov: Dragprovning till max 50 ton
Slagprov: Provtemp ner till - 60ºC
Hårdhet: Brinellpress: (HB)
Zwick vickers: (HV)
Durometer: (HRC)

Oförstörande provning (OFP):
Röntgen, max godstjocklek 50 mm
Ultraljud
Magnetpulver
Penetrantprovning
EN-473 eller EN ISO 9712.
Nivå 3 samt Nivå 2 personer finns i den egna personalen.

Övrig lab utrustning:
Utrustning för metallografiska undersökningar.
Värmebehandlingsugnar.

Klassningssällskap:
Det Norske Veritas
Lloyd`s Register of Shipping
American Bureau of Shipping
Bureau Veritas
Russian Maritime Register of Shipping
Germanischer Lloyds

Achilles Joint Qualification System    
Vi använder simuleringsprogram (IronCAD; Nova Solid och Nova Flow) för att simulera gjutningar. Detta för att säkerställa gjutgodskvaliteten.

Vi kan ta emot 3D geometrier till IronCAD i följande olika format;

     ACIS Part (.sat)
Parasolid (.x_t, .xmt_txt)
STEP AP214 (.stp)
IGES (.igs)
VRML 2.0 (.wrl)
3D Studio (.prj, .3ds)
AutoCAD DXF (.dxf)
Pro/ENGINEER (.prt)
Wavefront OBJ (.obj)
Raw triangles (.raw)
Stereolithography (.stl)


100 - 14000 kg
Lägre vikter kräver viss seriestorlek
Max dimensioner:
Flaskform 3 500 x 3 500 mm
Värmebehandlingsugn 3 200 x 2 800 mm


Dimensionstoleranser SS-ISO 8062
Toleransgraden varierar enligt följande:
Flaskform: brättlagd modell CT 11-13
Lös modell: CT 12-14

Basmått för
obearbetat
gjutgos mm
Toleransvidd mm
Toleransgrad CT
Över t o m 10 11 12 13 14

10
16
25
40
63
100
160
250
400
630
1000
1600
2500
10
16
25
40
63
100
160
250
400
630
1000
1600
2500
4000
2
2,2
2,4
2,6
2,8
3,2
3,6
4
4,4
5
6
7
8
9
2,8
3
3,2
3,6
4
4,4
5
5,6
6,2
7
8
9
10
12
4,2
4,4
4,6
5
5,6
6
7
8
9
10
11
13
15
17


6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
21
24


8
9
10
11
12
14
16
18
20
23
26
30