Maskinpark - Mekaniska verkstaden

Fleroperationsmaskin (CNC)

Maxmått: 2000 mm x 1500 mm x 1000 mm
Maxvikt: 9000 kg

CNC-svarv
Maxmått: Ø 500 mm - 1500 mm längd
Maxvikt: 1000 kg

CNC-svarv
Maxmått: Ø 630 mm - 2000 mm längd,
Ø 840 mm - 300 mm längd
Maxvikt: 2000 kg

Supportsvarv
Maxmått: Ø 1000 mm - 5000 mm längd
Tvärslid: 630 mm

Supportsvarv
Maxmått: Ø 1000 mm - 5000 mm längd
Tvärslid: 630 mm

Karusellsvarv
Maxdiameter: 2600 mm
Borddiameter: 2400 mm
Svarvhöjd: 1600 mm
Maxvikt: 30000 kg

Karusellsvarv
Maxdiameter: 1600 mm
Borddiameter: 1400 mm
Svarvhöjd: 1000 mm
Maxvikt: 10000 kg

Karusellsvarv
Maxdiameter: 2200 mm
Borddiameter: 2000 mm
Svarvhöjd: 1500 mm
Maxvikt: 6000 kg

Arborrverk
Spindeldiameter: Ø 80
Vertikalrörelse: 1000 mm
Bordets förflyttning: 1000 mm x 1200 mm
Bordstorlek: 920 mm x 920 mm
Maxvikt: 1500 kg

Arborrverk
Spindeldiameter: Ø 100
Vertikalrörelse: 1000 mm
Bordets förflyttning: 1000 mm x 800 mm
Bordstorlek: 1250 mm x 1400 mm
Maxvikt: 2500 kg

Arborrverk
Spindeldiameter: Ø 130
Vertikalrörelse: 1600 mm
Bordets förflyttning: 2000 mm x 2200 mm
Bordstorlek: 1520 mm x 1700 mm
Maxvikt: 5000 kg

Arborrverk
Spindeldiameter: Ø 160
Vertikalrörelse: 1900 mm
Bordets förflyttning: Rundmatning 2000 mm x 2000 mm
Bordstorlek: 6000 mm x 8500 mm
Maxvikt: 25000 kg

Vertikalfräsmaskin
Bordets förflyttning: vertikal 400 mm, tvär 355 mm, längd 1120 mm
Bordstorlek: 1600 mm x 400 mm
Maxvikt: 500 kg

Vertikalfräsmaskin
Bordets förflyttning: vertikal 410 mm, tvär 320 mm, längd 1000 mm
Bordstorlek:1600 mm x 400 mm
Maxvikt: 500 kg

Planfräsmaskin
Bordets förflyttning: vertikal 450 mm, tvär 300 mm, längd 750 mm
Bordstorlek: 1400 mm x 330 mm ;  Maxvikt: 500 kg  
                                                                                         Gasskärmaskin för plåt:  3800 x 2000 mm ; max 100 mm grov
     Gjuteriutrustning

Formning: Två st flaskformningsanläggningar

Smältugnar: Ljusbågsugn 10 ton, 2 st högfrekvensugnar 1,8 ton.

Värmebehandling: 2 st gasolugnar, 1 st elugn, 1 st muffelugn

Blästring: Stålkulor, rostfria klipp

Flödesschema

  

Modell

  

Formning av överdel

  

Kärntillverkning

  

Avgjutning

  

Blästring

  

Värmebehandling
  

Formning av underdel

  

Urdragning av modell

  

Urslagning

  

Ihopläggning

  

Skärning och rensning

  

Färdig detalj