Försäljning
Thomas Eriksson 0221 830 04
Mikael Hallman 0221 830 08VD, Marknadschef

Håkan Thoreson 0221 830 02

Planering och leveransbevakning
Anders Wievegg 0221 830 14

Ekonomi och administration
Märit Ståhl 0221 830 01

 
Storbritannien och Irland
PTS Ltd
2 Academy Street,
Coatbridge, ML5 3AU, Scotland
Tel +44 1236 431277
Fax +44 1236 431052
Kontaktperson: Mr James Paterson
e-mail: mailbox@pts.ltd.uk
Web: www.pts.ltd.uk

Italien
Giuseppe Bossi
Via Magna 1
IT-20013 Magenta (MI)
Tel. +39 335 62 42 683
Fax. +39 2 97 90 428
Kontaktperson: Mr Giuseppe Bossi
e-mail: g.bossi@fastwebnet.it

Kvalitet och miljö / IT
Camilla Sellén 0221 830 13

Produktionschef Renseri/Mek
Anders Wievegg 0221 830 14

Produktionschef Stålverk/Formning
Leif Mikkelsen 0221 83005

Gjutmästare
Leif Mikkelsen 0221 83005

Personalchef
Anders Wievegg 0221 830 14

Beredning, teknik
Tomas Nilsson 0221 830 09     
Thomas Eriksson 0221 830 15

Gasskärmaskin
Tomas Nilsson 070 674 5125


Styrelse
Bo Westerberg, ordf. 08 545 835 65  
Lennart Öman 08 545 835 66
Crister Ek 0175 15504