Järn- och stålframställningen i Kolsva och Hedströmsdalen har mycket gamla anor. Den första Hammarsmedjan i Kolsva anlades 1548 av Kyrkoherde Vidik från Munktorp. Denna smedja totalförstördes 1576 av vårfloden, men togs åter i drift 1641 när Borgmästaren i Köping Olof Hising, "Hedtrömsdalens okrönte konung" åter tog upp driften.

Under 1700-talet drevs bruket av Thomas Tersmeden och Johanna Margareta Diurclou. Början till det moderna Kohlswa startade 1853 när Brukspatron Lars Lindberg köpte bruket. Lindberg investerade under sina år i flera valsverk och skapade på så sätt betingelser för att överleva 1870-talets "bruksdöd". Efter ett 11-årigt gästspel av svärsonen Magnus Lindberg efterträddes Lars av sin son Lars-Uno Lindberg 1886 som startade stålgjutgodstillverkningen vid Kohlswa. Kohlswa Jernverks AB infördes i Llloyds register of shipping såsom godkänd leverantör av stålgjutgods redan 1893.

   Lars Lindberg
Brukspatron 1853-1875
bilden till vänster

Lars-Uno Lindberg
Brukspatron 1886-1917
bilden till höger

År 1917 frånträdde familjen Lindberg äganderätten till Kohlswa Jernverks AB till Brukspatron Kristoffer Huldt med delägare. 1920-talet var besvärligt ekonomiskt och 1927 hamnade Kohlswa Jernverk i Skandinaviska Bankens ägo. Samma år blev Verner Carlsson disponent. Han efterträddes 1935 av Eric Forsberg som i sin tur efterträddes 1948 av den siste bruksdisponenten Gunnar Nordström. Nordström vilken var Bergsingenjör och mycket tekniskt kompetent anlade både pulvermetallurgisk fabrik och skalformningsgjuteri. Under 1950- och 1960-talen stod Kohlswa Jernverk på topp med närmare 1200 anställda. I bolagets styrelse satt Marcus "Dodde" Wallenberg under åren 1946-1953, 1957-1960 samt 1968-1973 som ordförande. Kohlswa Jernverk var vid denna tid Skandinaviens största stålgjuteri med en årsproduktion på 6000 ton. 1968 blev Kohlswa Jernverk ett ASEA-bolag som senare sålde 1981 till Grängesgruppen inom Electrolux. Gränges valde att divisionalisera Kohlswa Jernverks AB 1985 och under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet såldes divisionerna till olika koncerner och privatpersoner.

Kohlswa Gjuteri AB bildades med ägarmajoritet i företagsledningen år 1991. Företaget var managementägt åren 1991-2008. 2008-2017 ingick företaget tillsammans med Roslagsgjuteriet AB och Storebrogjuteriet AB i Nötudden Casting Group. Sedan 2017 ägs Kohlswa Gjuteri AB av LRN Förvaltnings AB. Dagens Kohlswa Gjuteri AB spinner vidare på den enorma tradition för ståltillverkning som finns i bygden. Vår erfarenhet och kunskap är vårt starkaste konkurrensmedel.
  

Kohlswa Jernverk 1904

  
Lloyds register of shipping