Värmebeständiga applikationer
Vi har möjlighet att tillverka de flesta gjutbara, värmebeständiga materialen.
Allt från vitt gjutjärn till högvärdiga superlegeringar.

Vi tillverkar bland annat roster, sidoplattor och upplägg för värmebeständiga applikationer
i till exempel kulsinterverk, sopförbrännings-anläggningar och värmebehandlingsugnar.