Offshore
Schacklar, svivlar och andra tillbehör för förankringsystem till oljeborrplattformar är exempel
på produkter med mycket höga krav på bland annat brott och slaghållfasthet.


Vi är godkända av olika klassningssällskap för kättingdiameter upp till 165 mm
i olika hållfasthetsklasser