Processindustrin
Produkter som utsätts för korrosion i miljöer med låga pH-värden. Den extrema miljön ställer
höga krav på stålgjutgodsets funktionella pålitlighet.Tillverkas oftast i höglegerade
rostfria och syrabeständiga stål. Exempel: pumphus, skruvkärnor, silar m.m.